Bibiliya yera

By | 08.12.2018

Kugirango mubigereho, kimwe No. Uru rwandiko rwanditswe na Pawulo intumwa ya Yesu Kristo. Nowa yinjije mu bwato inyamaswa zingahe muri buri bwoko? English News in Levels. Mbere yo gushakisha nor Ngombwa ko mubanza Guhitamo imwe muri Bibiliya mushakiramo Cyangwa is igitabo cya Bibiliya mushakiramo.

Uploader: Mazulabar
Date Added: 22 April 2008
File Size: 36.94 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 47176
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Turirimbire Imana gushimisha guhimbaza agakiza. Uru rwandiko rwanditswe na Pawulo intumwa ya Yesu Kristo. Inyanja ya Galileya ivugwa muri Bibiliya Yera amafoto.

The Bible in Kinyarwanda - Rwandan

Bibipiya wari ukonje cyangwa wari ubize! Indirimbo z'agakiza mu Kinyarwanda. Inkuru dusanga mu Itangiriro Indirimbo za Nyimbo za Wokovu. Imana yaremye Adam hanyuma ikura Eva mu rubavu rwe imusinzirije.

Abayahudi, abakristo n'abayislamu Imana basenga ni imwe? Nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Indirimbo zo mu gitabo cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda.

Easy to use Bible App Favorites and Bookmarks for your favorite bible verses. Ubwato Bibilkya yubatse kugirango abuhungiremo umwuzure Bibiliya Yera ibwita ngo iki? Account Options Sign in. Ni iki waba uzi ku bavandimwe ba Yesu? Nowa yinjije mu bwato inyamaswa zingahe muri buri bwoko? Birashoboka ko mutoranya Imirongo mwatonesheje muzakenera gusoma bundi bushya. Binyujijwe mu izindi porogaramu nk'iz'imbuga nkoranyambaga, mushobora gusangiza imirongo ya Bibiliya na bagenzi banyu bakoresha izindi porogaramu.

Abakristo bo mu bushinwa bemerewe gusenga no guhimbaza Imana? Iyo ntambara urwana si iyawe!

Daily Christian Prayers reference. Iyi riri Porogaramu ishobora gushakisha ijambo muri Bibiliya, ikabereka igitabo, igice ndetse not umurongo riherereyemo.

Teen's Bible in simple English — Bible for teens and other young readers. Bibiiya Yacu is the Bible in Kinyarwanda language. Igitabo cya Kwizera Yesu. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Ibibazo byabajijwe 1 Ubusambanyi ni iki? Tumenye urwandiko rwandikwe Abakolosayi. Satani na Adamu ninde yabanje kubaho? Living Bible Modern English.

Bibiliya Yera Android App -Free Download – Ukuri

Iyi porogarmau ikubiyemo Bibiiya z'ubwoko 3 zikoreshwa ari zo mu Rwanda: Iyo mutoranije umurongo igihe cyose mushobora kuwubona mufunguye hasi y'aho muhitiramo ubwoko bwa Bibiliya. Birashoboka ko mutoranya imirongo mwatonesheje muzakenera gusoma bundi bushya.

Iyi porogaramu ishobora gushakisha ijambo riri bbiiliya Bibiliya, ikabereka igitabo, igice ndetse n'umurongo riherereyemo.

Igitabo cya Kwizera Yesu Igitabo cya Umugenzi. Bible in the language that you will understand.

4 thoughts on “Bibiliya yera

 1. Yozshura

  Between us speaking, in my opinion, it is obvious. Try to look for the answer to your question in google.com

  Reply
 2. Mauktilar

  It agree, this rather good idea is necessary just by the way

  Reply
 3. Samujar

  I think, that you are mistaken. Let's discuss. Write to me in PM.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *